Pekelný silvestr: Ozzák zatápěl v předpeklí  - Comeback 

Comeback